Menu

Privacy

Privacyregels

De Loefbiter is gehouden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft een privacyreglement opgesteld. Hierin staat o.a. dat wij voor overleg met derden altijd eerst uw toestemming vragen. Op verzoek geven wij u graag een kopie van het reglement.

Loading...