Menu

Nieuws

Artikel in Sa! Placemat met advies voor ouderen

Ouderen denken vaak dat ze minder hoeven te eten, ze werken immers niet meer. Toch is ook voor deze doelgroep gevarieerde en volwaardige voeding en voldoende bewegen van groot belang. Een speciaal ontwikkelde placemat met informatie helpt een handje bij gezond ouder worden.

Neem nou eiwit, stelt diëtiste Minke Elzinga. “Hieltyd mear âlderen bliuwe thús wenjen. It falt op dat se eins allegear te min aaiwyt ite.” Die eiwitten zijn juist nodig om spieren in actie te houden. Op de placemat wordt duidelijk dat iedere maaltijd twintig gram eiwit moet bevatten. “In soad âlderen ite moarns net mear as in beskútsje mei sjem en in bakje tee. Mar dat is mar ien gram aaiwyt.”

De placemat is bedoeld als bewustwording, vertelt Esther Zeemans, praktijkondersteuner Ouderen bij huisartsenpraktijk De Kompe. “Mensen denken dat ze goed en gezond eten en voldoende bewegen. Met de placemat bieden we hen een advies om de eigen gezondheid te verbeteren. Vaak reageren ouderen verbaasd over de hoeveelheid die ze eigenlijk moeten eten en hoeveel ze moeten bewegen om bijvoorbeeld het risico op vallen te verkleinen.”

Vicieuze cirkel

“Minsken komme by ús as der al problemen binne.” Voorkomen is beter, stelt Hieke van der Veen van fysiotherapie De Loefbiter. Vijf belangrijke balans- en krachtoefeningen zocht ze uit voor op de placemat. “Hoechst net te sporten, de oefeningen bin hiel ienfâldich. Kinst it gewoan thús dwaan.” Daarnaast elke dag voor de maaltijd een blokje om, iedere oudere zou dat eigenlijk moeten doen. “Mei te min beweging komst yn in fisieuze sirkel, doarst net mear en giest noch minder bewegen.”

Minke, Esther en Hieke werken al langer samen om de kwetsbare ouderen in de regio Gorredijk op de been te houden. Samen bedachten ze de placemat ter ondersteuning. Esther: “We willen ouderen stimuleren om zelf de regie te houden. Gevarieerd, volwaardig en bewust eten helpt daarbij.” Een minder goed voedingspatroon ontstaat vaak sluipenderwijs, zegt Minke. “Dan tinke se dat se al hiel wat ite, mar is dat dochs te min.” Het fabeltje van maar één ei per week vanwege het cholesterol, verwijst ze naar de prullenbak. “Alle dagen in aai is prima.”

Neerwaartse spiraal

De meeste maaltijdservices leveren volwaardig eten. “Mar der bin minsken dy’t twa dagen mei ien miel dogge”, weet Minke. “En dat is allinne mar it waarm iten, je moat ek goed op de rest fan it iten lette.” Esther: “De neerwaartse spiraal, als gevolg van afname van essentiële voedingsstoffen, brengt ouderen uit balans.” Te weinig eten kan meerdere klachten veroorzaken, zoals vaak koud voelen, vermoeidheid en neerslachtigheid. “Bewegen werkt eetlustbevorderend.”

De placemat wordt via het eigen netwerk van Esther, Minke en Hieke in Gorredijk en omstreken verspreid onder (kwetsbare) ouderen. De placemat is ook af te halen bij De Kompe (Burgemeester Selhorststraat 12), fysiotherapie De Loefbiter (Jodocus Heeringastraat 2) en in de bibliotheek.

Foto: Sietse de Boer
Tekst:Renske Woudstra
Artikel in Sa!        Placemat met advies voor ouderen

Gespecialiseerde ParkinsonZorg

Parkinsonpatiënt beter geholpen met gespecialiseerde fysiotherapie
Aanpak ParkinsonNet: minder complicaties én kostenbesparend


Gespecialiseerde ParkinsonNet fysiotherapie leidt tot betere zorg tegen minder kosten. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van zorgverzekeraar CZ en het Radboudumc  waar, bij meer dan vierduizend parkinsonpatiënten, gekeken is naar hun declaraties gedurende drie jaar. De gespecialiseerde fysiotherapeuten hoefden minder behandelingen te geven, terwijl de patiënten minder complicaties kregen. Ook waren de zorgkosten aanmerkelijk lager. De resultaten van het onderzoek verschijnen op 13 december in The Lancet Neurology.

Specifieke expertise

Er is toenemend bewijs dat parkinsonpatiënten baat hebben bij paramedische zorg, zoals fysiotherapie of ergotherapie. Het behandelen van mensen met Parkinson vergt specifieke expertise van de behandelaars. Zorgverleners die zijn aangesloten bij het landelijke ParkinsonNet hebben deze expertise. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek bleek dat de ParkinsonNet aanpak leidt tot betere zorg tegen lagere kosten. De meerwaarde van deze aanpak op de lange termijn en in de dagelijkse praktijk was echter niet bekend. Zorgverzekeraar CZ nam daarom het initiatief voor een analyse van zorgdeclaraties onder 4.381 patiënten gedurende 3 jaar.

Minder vaak complicaties 

Uit dit onderzoek blijkt nu dat patiënten die behandeld worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut minder vaak complicaties hebben zoals botbreuken, en ook minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook was er een tendens tot een lagere sterfte bij gespecialiseerde behandeling. De kosten van deze gespecialiseerde fysiotherapie waren niet hoger, maar juist lager. Gemiddeld declareerden de patiënten bijna 400 euro per jaar minder voor gespecialiseerde behandeling dan voor reguliere behandeling. De totale zorgkosten (dus inclusief de medisch specialistische zorg) lagen zelfs gemiddeld 530 euro per jaar lager per patiënt, omdat ziekenhuisopnames werden voorkomen. Voor heel Nederland komt dit neer op een geschatte jaarlijkse besparing van ruim 11 miljoen euro.

Resultaten

Onderzoeker Jan Ypinga van CZ is blij met de resultaten: “Niet eerder is onderzoek naar dit onderwerp gedaan onder zo’n grote en representatieve groep, over meerdere jaren. We hebben nu voor het eerst inzicht in de impact van gespecialiseerde behandeling in de alledaagse praktijk. Ik ben blij dat is aangetoond dat patiënten met gespecialiseerde fysiotherapie minder last krijgen van complicaties, zoals botbreuken door een val. Voor mensen met parkinson is dit echt goed nieuws. En het stelt patiënten en verwijzers in staat om een duidelijke keuze te maken voor kwaliteit van zorg.’

Inzicht in de meerwaarde

Hoogleraar Bas Bloem van het Radboudumc benadrukt het grote belang van specialisatie voor een complexe aandoening als de ziekte van Parkinson: “Deze analyse van zorgdeclaraties geeft op geheel nieuwe wijze inzicht in de meerwaarde van ParkinsonNet, maar dan in de echte dagelijkse praktijk. De bevindingen benadrukken eens te meer dat mensen met parkinson het verdienen om behandeld te worden door een expert die veel verstand heeft van deze ingewikkelde ziekte, en die goed op de hoogte is van de allerlaatste inzichten.”
Gespecialiseerde ParkinsonZorg

Kerst en nieuwjaarswens

Er zijn een aantal belangrijke veranderingen binnen fysiotherapie de Loefbiter waarvan wij u op de hoogte willen stellen.
 
Na nog enkele jaren als ZZP-er bij ons aan de slag te zijn geweest gaat Nynke van der Heide- Jong per 1 januari 2018 genieten van haar  pensioen. Helaas moet ook Reina Smeink-Kroodsma afscheid nemen van haar werk als fysiotherapeut en van de Loefbiter vanwege de fysieke beperkingen die zij ten gevolge van haar ziekte ervaart.

In de nieuwsitems hieronder vindt u van zowel Nynke als Reina een afscheidbericht. 
 
Dit betekent dat de samenstelling van fysiotherapie de Loefbiter vanaf 1 januari 2018 er als volgt uit ziet:
 
Hieke van der Veen – Woudstra    06 28 86 26 81 hieke@loefbiter.nl
Jet van Zinderen – Maats                06 12 36 22 48 jet@loefbiter.nl
Joris van Hooijdonk                          06 22 19 87 26 joris@loefbiter.nl  
 
 
Wij wensen u namens ons allemaal een heel goed 2018 toe!
 
Hieke, Jet, Joris, Nynke en Reina 
Kerst en nieuwjaarswens

Valtraining september 2017

Woensdag 27 september start er weer een balanstraining bij de Loefbiter. 

Erkende training
De balanstraining van De Loefbiter is een door het RIVM erkend valpreventie-programma. De Loefbiter heeft deze training al negen keer uitgevoerd met in totaal 42 deelnemers. Alle deelnemers verbeterden na 12 weken training hun score op balans, stabiliteit, beenkracht en valrisico.
 
Uitvoering training
Geriatriefysiotherapeute Hieke van der Veen voert de training uit, zij heeft daarvoor een speciale scholing gevolgd. Dit gebeurt in samenwerking met Janet Beekman, student HBO Bachelor Fysiotherapie, die haar eindscriptie schrijft over effecten van de balans-training op valangst bij ouderen.
 
Interesse in deelname?
Meld u dan aan bij Hieke van der Veen van Fysiotherapie De Loefbiter in Gorredijk,
telefoon (06) 288 626 81
 Doel balanstraining
Het doel is voorkomen of verminderen van valongevallen. Dat gebeurt via bewustwording van risicofactoren van vallen, door verbetering van balans en mobiliteit, door toename van zelfver-trouwen, afname van valangst en ontspanning.
 
Wie kan hieraan deelnemen?  
Iedereen die zich onzeker voelt tijdens het lopen, bang is om te vallen en/of al vaker is gevallen.
Een basiseis voor deelname is dat u zelfstandig kunt lopen op een vlakke ondergrond (met of zonder hulpmiddel) en minimaal 1 minuut zonder steun kunt staan.
 
Twijfelt u of deelname wel verstandig is, omdat u bijvoorbeeld niet te veel mag inspannen, neem dan vooraf contact op met uw huisarts.

Wanneer?
We draaien de balanstraining elk voor- en najaar, mits er voldoende deelnemers zijn. Dit najaar start de training op woensdag 27 september.        
We geven de cursus elke woensdag in 12 aansluitende weken. De eerste 3 bijeenkomsten duurt het programma
1,5 uur. De volgende keren duurt het 1 uur. We beginnen om 10.30 uur.
 
Minimum aantal deelnemers:
Er moeten minimaal 6 deelnemers zijn om de cursus door te laten gaan. Bij meer dan 12 aanmeldingen hanteren  we een wachtlijst.
U krijgt na aanmelding  bericht van ons.
 
Kosten:
De training kost €10 per keer (totale kosten zijn €120). U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding voor deelname aan de training. Hiervoor heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De mate van vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Het is een vast programma, dus u kan niet voor een gedeelte inschrijven.
 
Na aanmelding krijgt u van ons aanvullende informatie.
 

 
 

Danslessen voor parkinsonpatiënten

Meer danslessen voor parkinsonpatiënten!

Ook in Drachten, Heerenveen, Dokkum, Bolsward, Sneek en Harlingen komen danslessen voor Parkinsonpatiënten. Dat is mogelijk dankzij een provinciale subsidie van 60.000 euro. Tot dusver werden alleen in Leeuwarden lessen georganiseerd. Die trokken achttien deelnemers.

De danslessen zijn een initiatief van de Stichting Parkinson in beweging. Een dansleraar en een fysiotherapeut hebben de lessen samen ontwikkeld. Onderzoek heeft aangetoond dat de patiënten zich door het dansen beter voelen. Nu de lessen op meer plekken worden gegeven, zijn extra docenten nodig. Die krijgen daarom eerst een speciale training.
Danslessen voor parkinsonpatiënten

Loading...