Menu

Nieuws 

Danslessen voor parkinsonpatiënten

Meer danslessen voor parkinsonpatiënten!

Ook in Drachten, Heerenveen, Dokkum, Bolsward, Sneek en Harlingen komen danslessen voor Parkinsonpatiënten. Dat is mogelijk dankzij een provinciale subsidie van 60.000 euro. Tot dusver werden alleen in Leeuwarden lessen georganiseerd. Die trokken achttien deelnemers.

De danslessen zijn een initiatief van de Stichting Parkinson in beweging. Een dansleraar en een fysiotherapeut hebben de lessen samen ontwikkeld. Onderzoek heeft aangetoond dat de patiënten zich door het dansen beter voelen. Nu de lessen op meer plekken worden gegeven, zijn extra docenten nodig. Die krijgen daarom eerst een speciale training.
Danslessen voor parkinsonpatiënten

Nieuwe Locatie Oefengroep Parkinson Gorredijk

Vanaf 11 januari 2017 oefent de Parkinsonoefengroep Gorredijk op een nieuw adres:

School Loevestein
Berend Wapstra strjitte 1
8401 NN Gorredijk

De oefentijden zijn van 14:00 tot 15:00.

De Parkinsonoefengroep is voor iedereen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme. 

Onderzoek, o.a. uitgevoerd door de V.U. in Amsterdam heeft uitgewezen dat meer bewegen en gerichte oefentherapie in groepsverband een positieve uitwerking hebben op het functioneren van mensen met de ziekte van Parkinson. 
Ook dragen het oefenen in groepsverband en het daarna samen zijn bij tot een verbetering van  kwaliteit van leven, beter inzicht in het ziekteproces en prettige sociale contacten. 

De oefengroep wordt op dit moment begeleid door Hieke en Sjoerd. Voor meer informatie bel 06 28 86 26 81
 

OTAGO valpreventieprogramma

Hieke heeft de OTAGO-opleiding met succes afgerond en is nu gecertificeerd OTAGO instructeur. 

Het OTAGO valpreventieprogramma houdt het volgende in.

Doel
Het doel van het Otago oefenprogramma is het voorkomen van valongevallen bij ouderen. Door middel van verbetering van spierkracht en evenwicht.

 Doelgroep
Zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is ook zeer geschikt ouderen die al wat kwetsbaar zijn (zie ook 'onderbouwing').

Uitvoerder
Otago-instructeurs  zijn fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck, beweegagoog of sport en beweging coördinator. Zij hebben een speciale training  gevolgd om gecertificeerde Otago Instructeur te worden.

Aanpak
Het Otago oefenprogramma is een effectief oefenprogramma om valincidenten bij ouderen te voorkomen. Het programma bestaat uit een serie, in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Het oefenschema wordt op het individu afgestemd.

Standaard is de opzet voor het thuisoefenprogramma 6 x huisbezoek per jaar, waarvan 1 intake, en ca.11 x telefonische monitoring. Het Otago oefenprogramma is oorspronkelijk ontwikkeld als thuisoefenprogramma, maar onder invloed van wetenschappelijke inzichten wordt Otago nu ook als groepsinterventie aangeboden.


Onderbouwing
Uit onderzoek is bekend dat beweegprogramma’s die gericht zijn op het verbeteren van balans, spierkracht en mobiliteit  het meest effectief om valrisico’s te verkleinen. Het Otago oefenprogramma is in oktober erkend door de commissie leefstijlinterventies van het CGL/RIVM. Het Otago oefenprogramma is ontwikkeld door een onderzoeksteam van de Universiteit van Otago Medical School in Nieuw Zeeland, onder leiding van professor John Campbell. Het is in vier RCT’s getest bij 1016 thuiswonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 97 jaar. Het levert de volgende resultaten bij de deelnemers op:

afname van het aantal valincidenten met 35%, verbetering van kracht
verbetering van evenwicht
toename van vertrouwen om activiteiten uit te voeren.


Uit onderzoek bleek het programma het meest effectief bij ouderen van 80 jaar en ouder.
Ook is de kosteneffectiviteit van het programma in twee reguliere zorgomgevingen vastgesteld.
Het Otago oefenprogramma wordt in Nederland geïmplementeerd door een samenwerking van de NVFG (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Geriatrie) en VeiligheidNL.

Nieuwe Horne en Nij Beets

Vanaf 5 september is er de mogelijkheid om naast de dependance in Gorredijk en Tjalleberd, ook in een praktijksituatie te komen oefenen in Nieuwe Horne (dorpshuis Kiekenhof) en Nij Beets (bedrijfsverzamelgebouw Aepos). Op deze manier willen we onze specialistische zorg op een laagdrempelige manier ook in deze dorpen dichter bij de mensen brengen. 

Behandelingen alleen op afspraak! Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Hieke of Reina.

Nieuwe Horne
Telefoonnummer: 06 28 86 26 81
Wie: Hieke van der Veen
Wanneer:  Maandagmiddag
Waar: Dorpshuis Kiekenhof, Molenweg 29 Nieuw Horne

Nij Beets
Telefoonnummer: 06 22 19 87 26
Wie: Sjoerd Westra en Reina Kroodsma
Wanneer: Woensdag- en vrijdagochtend
Waar: Aepos, Doarpssrtjitte 10 Nij Beets

Wees welkom!
 

Dansvoorstelling Marlien Seinstra

Een bijzondere dansvoorstelling van Marlien Seinstra 8 april 2016 in de Harmonie te Leeuwarden met mensen mét en zonder de ziekte van Parkinson. 

Aan de hand van verschillende beperkingen, die ontstaan door de ziekte van Parkinson, zal de voorstelling het verhaal over deze beperkingen vertellen in beweging, dans en met muziek. En tegelijk de mogelijkheden van een Parkinson patiënt tonen. Grappige en vrolijke, ontroerende en abstracte scenes zullen elkaar afwisselen.

Voor meer informatie en filmpjes : http://www.stipe.frl/nieuws/dans-vecht-huil-bid

Loading...