Menu

Betalingsvoorwaarden

Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie. Belangrijk is om te controleren hoeveel behandelingen u vergoed krijgt van uit uw aanvullende verzekering. Wij hebben bij de meeste zorgverzekeraars een contract. Indien wij geen contract hebben of u bent niet verzekerd voor fysiotherapie, dan sturen wij u een rekening.    
                                 
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het ons vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, komen ten laste van u.

Als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen moet u dit minimaal 24 uur van tevoren melden, anders zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht. 
 

Loading...