Menu

Informatie


Algemeen

 • U kunt met en zonder verwijzing (DTF) bij ons terecht. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de behandeling bekostigd door uw zorgverzekeraar. Bij vergoeding vanuit de basisverzekering is altijd een verwijzing van uw arts nodig. We behandelen bij voorkeur op verwijzing.
 • Als u niet mobiel bent kunt u aan huis worden behandeld.
 • U heeft inzagerecht in uw eigen dossier.
 • Indien voor een behandeling meer informatie nodig is, zullen we overleggen met de verwijzer, u wordt hiervan op de hoogte gebracht.
 • Beëindiging van de behandeling kan op uw verzoek te allen tijde geschieden.
 • Indien de behandeling niet geschikt en/of toereikend is, denken wij graag met u mee over oplossingen voor uw probleem. Mogelijk kunnen wij u verwijzen naar een collega of terugverwijzen naar de huisarts of specialist. Dit gebeurt altijd in overleg.
 • Bij afsluiting van de behandeling wordt verslag uitgebracht aan de verwijzer.( tenzij u hiertegen bezwaar heeft in geval van DTF)


Afspraak maken

 • Afspraken worden in onderling overleg gemaakt. De Loefbiter werkt uitsluitend op afspraak en hanteert geen wachtlijst.
 • Als wij een afspraak willen wijzigen zullen wij dit tijdig melden en een nieuwe afspraak maken.
 • Als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen moet u dit minimaal 24 uur van tevoren melden, anders zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht. 
 

Werkwijze en doel eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken en onderzocht. Waarna er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen. We geven zo nodig advies en voorlichting. Tevens wordt de behandeling indien nodig afgestemd met andere zorgverleners en uw mantelzorger. 


Kwaliteit gegarandeerd

 • We zijn geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).
 • We hebben na de studie fysiotherapie een 3-jarige opleiding tot geriatriefysiotherapeut gevolgd.
 • Om aan de kwaliteitseisen te voldoen volgen we na- en bijscholingscursussen.
 • De Loefbiter heeft haar organisatie  beschreven en werkt volgens de HKZ-norm.
 • De zorgverzekeraar toetst onze kwaliteit aan de hand van digitaal cliënt tevredenheidsonderzoek. Hiervoor vragen wij u om uw medewerking en uw e-mailadres.
 • De praktijk heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Loading...