Menu

Privacy

Privacyregels

De Loefbiter is gehouden aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hiervoor is een privacyreglement opgesteld. Op verzoek kunt u het reglement ter inzage krijgen.

Loading...