Menu

Nieuws

Artikel in Sa! Placemat met advies voor ouderen

Ouderen denken vaak dat ze minder hoeven te eten, ze werken immers niet meer. Toch is ook voor deze doelgroep gevarieerde en volwaardige voeding en voldoende bewegen van groot belang. Een speciaal ontwikkelde placemat met informatie helpt een handje bij gezond ouder worden.

Neem nou eiwit, stelt diëtiste Minke Elzinga. “Hieltyd mear âlderen bliuwe thús wenjen. It falt op dat se eins allegear te min aaiwyt ite.” Die eiwitten zijn juist nodig om spieren in actie te houden. Op de placemat wordt duidelijk dat iedere maaltijd twintig gram eiwit moet bevatten. “In soad âlderen ite moarns net mear as in beskútsje mei sjem en in bakje tee. Mar dat is mar ien gram aaiwyt.”

De placemat is bedoeld als bewustwording, vertelt Esther Zeemans, praktijkondersteuner Ouderen bij huisartsenpraktijk De Kompe. “Mensen denken dat ze goed en gezond eten en voldoende bewegen. Met de placemat bieden we hen een advies om de eigen gezondheid te verbeteren. Vaak reageren ouderen verbaasd over de hoeveelheid die ze eigenlijk moeten eten en hoeveel ze moeten bewegen om bijvoorbeeld het risico op vallen te verkleinen.”

Vicieuze cirkel

“Minsken komme by ús as der al problemen binne.” Voorkomen is beter, stelt Hieke van der Veen van fysiotherapie De Loefbiter. Vijf belangrijke balans- en krachtoefeningen zocht ze uit voor op de placemat. “Hoechst net te sporten, de oefeningen bin hiel ienfâldich. Kinst it gewoan thús dwaan.” Daarnaast elke dag voor de maaltijd een blokje om, iedere oudere zou dat eigenlijk moeten doen. “Mei te min beweging komst yn in fisieuze sirkel, doarst net mear en giest noch minder bewegen.”

Minke, Esther en Hieke werken al langer samen om de kwetsbare ouderen in de regio Gorredijk op de been te houden. Samen bedachten ze de placemat ter ondersteuning. Esther: “We willen ouderen stimuleren om zelf de regie te houden. Gevarieerd, volwaardig en bewust eten helpt daarbij.” Een minder goed voedingspatroon ontstaat vaak sluipenderwijs, zegt Minke. “Dan tinke se dat se al hiel wat ite, mar is dat dochs te min.” Het fabeltje van maar één ei per week vanwege het cholesterol, verwijst ze naar de prullenbak. “Alle dagen in aai is prima.”

Neerwaartse spiraal

De meeste maaltijdservices leveren volwaardig eten. “Mar der bin minsken dy’t twa dagen mei ien miel dogge”, weet Minke. “En dat is allinne mar it waarm iten, je moat ek goed op de rest fan it iten lette.” Esther: “De neerwaartse spiraal, als gevolg van afname van essentiële voedingsstoffen, brengt ouderen uit balans.” Te weinig eten kan meerdere klachten veroorzaken, zoals vaak koud voelen, vermoeidheid en neerslachtigheid. “Bewegen werkt eetlustbevorderend.”

De placemat wordt via het eigen netwerk van Esther, Minke en Hieke in Gorredijk en omstreken verspreid onder (kwetsbare) ouderen. De placemat is ook af te halen bij De Kompe (Burgemeester Selhorststraat 12), fysiotherapie De Loefbiter (Jodocus Heeringastraat 2) en in de bibliotheek.

Foto: Sietse de Boer
Tekst:Renske Woudstra

Loading...