Menu

Jet van Zinderen - Maats

Jet van Zinderen - Maats
Jets specialisaties:

Geriatriefysiotherapie
Thuiszorgfysiotherapie
Fysiotherapie VG (verstandelijk gehandicapten)
Functionele Fysiotherapie
Neurorevalidatie (CVA, Dementie)
Sensorische integratie
Tillen en transfers / hulpmiddelen
Ik ben in 1994 afgestudeerd aan de HanzeHogeschool in Groningen. Na omzwervingen in binnen- en buitenland ben ik in 2000 gaan werken bij een grote zorginstelling in Assen. Daar heb ik mij gespecialiseerd in de thuiszorg- en geriatriefysiotherapie. Toen de kans zich voordeed om bij De Loefbiter te komen werken, heb ik deze met beide handen aangegrepen. Een praktijk die zich met hart en ziel richt op de thuiswonende (kwetsbare) ouderen en chronisch zieken en daarbij de omgeving zoveel mogelijk betrekt, past bij mijn visie op (geriatrie) fysiotherapie.

Geriatriefysiotherapie werkt alleen als de verhoudingen gelijkwaardig zijn. Ik houd van een respectvolle samenwerking met de cliënt, maar wil daarnaast ook goed contact met mantelzorgers, thuiszorg en eventuele andere hulpverleners. Alleen dan kan er een optimaal resultaat worden behaald.

Door mijn werkzaamheden in de zorginstelling heb ik veel ervaring met het geven van adviezen tav tillen en transfers en tav hulpmiddelen. Dit kan belangrijk zijn voor (de omgeving van) bedlegerige patiënten. Fysiotherapie bij deze groep mensen is heel belangrijk opdat de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk  is.
 
Naast mijn werk besteed ik tijd aan mijn man, 2 kinderen, hond en hobby’s.

BIG: 29043271804
 

Loading...