Menu

Missie en visie

 

Missie

Fysiotherapie De Loefbiter: staat voor gespecialiseerde (ambulante) op maat gesneden zorg waarbij zelfstandigheid en zelfredzaamheid voorop staan.

 

Visie 

Fysiotherapie De Loefbiter: richt zich op het leveren van hoogwaardige fysiotherapeutische zorg met als doel het zo optimaal mogelijk opheffen en/ of verminderen van de klacht, het voorkomen van een mogelijk recidief en het op peil houden cq herwinnen van een optimale zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de (kwetsbare) oudere. Uitgangspunt is het gewenste activiteiten en participatie niveau van de patiënt en/ of zijn directe zorgomgeving op het gebied van de dagelijkse zorg en het bewegen, rekening houdend met de specifieke pathologie en persoonlijke en externe factoren.

Hiernaast richten we ons de komende jaren op een optimale samenwerking met andere partijen in de zorg (denk hierbij aan thuiszorgorganisaties, huisartsen, specialisten  en andere paramedische zorgverleners) om op deze wijze onze zorg optimaal gestalte te kunnen geven.  


Wij staan voor gespecialiseerde (ambulante) op maat gesneden zorg, waarbij zelfstandigheid en zelfredzaamheid voorop staan.


Loading...