Menu

Geïntregreerde ThuisZorg

In het huidige zorglandschap wordt steeds meer ingezet op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een grote meerderheid van de Nederlandse ouderen woont dan ook zelfstandig. Wij zijn van mening dat alleen een goede samenwerking tussen zowel professionals als cliënten kan zorgen voor een zo optimaal mogelijke zorgverlening. Je hebt elkaar hierbij nodig.

De Loefbiter heeft veel ervaring en een goede verstandhouding met (para)medici en (thuis)zorgorganisaties in de regio. Wij participeren o.a. bij MDO's van thuiszorg de Friese Wouden, ZPO's van ZuidOostZorg en zijn lid van het Buurtzorg+ team.

 

Geïntegreerde thuiszorg

Het geïntegreerde thuiszorgmodel is een samenwerkingsmodel tussen wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden samen met gespecialiseerde ergotherapeuten en/of fysiotherapeuten rondom thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronische patiënten, terminale patiënten en hun mantelzorgers.

Centrale vraag is wat de cliënt (en zijn omgeving) nodig heeft om thuis te (kunnen blijven) functioneren. Belangrijke gezamenlijke doelen zijn hierbij:
  • Zelfredzaamheid
  • Voorkomen van (her)opname in zieken- , verpleeg- of verzorgingshuis
  • Mantelzorgers die beter uitgerust zijn voor hun zorgtaken
  • Elkaar ondersteunen en meedenken in de zorgtaken


 

Loading...