Menu

Geriatrie

De geriatrie fysiotherapeut richt zich op behoud en herstel  van functies (bijvoorbeeld opstaan uit een stoel of lopen) en participatie (bijvoorbeeld zelfstandig boodschappen kunnen doen). Doelstelling van onze behandeling is optimale zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de patient of, zoals we liever zeggen; cliënt.
 
We werken hieraan via het beweeggedrag en een gezonde leefstijl, hierbij wordt indien mogelijk het zelfmanagement van de cliënt gestimuleerd. We begeleiden de cliënt bij het herwinnen en behoud van bewegingsmogelijkheden. Indien nodig begeleiden we  bij de achteruitgang hiervan. Ook zetten we ons in voor voorkomen of terugdringen van andere gezondheidsproblemen door middel van bewegen. Iedere cliënt is uniek en zo benaderen we dus ook het probleem of de hulpvraag, volledig passend bij de cliënt, uitgaande van zijn of haar mogelijkheden.
 
Onze  doelgroep is de kwetsbare oudere of ouderen die het risico lopen tot deze groep te gaan behoren en ouderen met chronische of langdurige aandoeningen.

De kwetsbare oudere is iemand met een hoge biologische leeftijd, meestal ook een hoge kalenderleeftijd. Er is sprake van  achteruitgang van fysiologische processen wat wordt gecompliceerd door multimorbiditeit (vaak meer aandoeningen naast elkaar, bijvoorbeeld een beroerte, artrose en suikerziekte). De presentatie van de symptomen verloopt vaak atypisch (niet volgens een bepaald patroon) en kan  zelfs geheel ontbreken. Veel voorkomende symptomen zijn mobiliteitsproblemen, incontinentie, verwardheid, neerslachtigheid en achteruitgang van het geheugen. 

De problematiek van de kwetsbare oudere is veelal hoog complex en vraagt veel specialistische kennis en vaardigheden van ons om adequate zorg  te kunnen verlenen. Overleg met de andere behandelaars is vaak noodzakelijk voor een optimale behandeling, hiernaast werken we vaak nauw samen met de (mantel) zorg rondom de kwetsbare oudere.
 
We houden ons binnen de geriatriefysiotherapie bezig met 3 verschillende domeinen, te weten:
 
  • Cure houdt vaak een kortdurende behandeling in om te revalideren na een terugval in functioneren, bijvoorbeeld na een val of operatie. Doel is vaak voorkomen van kwetsbaarheid of  afhankelijk blijven van (veel) zorg.
  • Care houdt de langdurige zorg in voor kwetsbare ouderen. Voor de thuiswonende oudere betekent dit samen met de (mantel) zorg proberen de situatie zo lang mogelijk stabiel te houden. Vaak zijn we hierbij op de achtergrond in beeld en bij een terugval komen we vaker langs om de situatie weer te stabiliseren.
  • Preventie wordt gegeven aan een specifieke doelgroep, soms in groepsverband. Een voorbeeld hiervan is onze valpreventie/balanstraining. Doelgroep is de cliënt met dreigende kwetsbaarheid, bijvoorbeeld als hij/zij een keer gevallen is en bang is om weer te vallen.

Loading...