Menu

Neurorevalidatie

Neurologische aandoeningen (problemen in het centrale zenuwstelsel) zijn aandoeningen die veelvuldig voorkomen en regelmatig een grote impact hebben, zichtbaar en niet zichtbaar. Ook op jonge leeftijd kunnen deze aandoeningen voorkomen.

De verschijnselen kunnen van persoon tot persoon erg verschillen, wat elke behandeling uniek maakt. Belangrijk voor ons als fysiotherapeuten zijn de gevolgen te signaleren, te behandelen en waar nodig cliënten door te verwijzen. We participeren in diverse (multidisciplinaire) netwerken om de behandeling te optimaliseren en goed op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen.


Parkinson

Parkinson is een hersenaandoening, waarbij een bepaalde stof (dopamine) onvoldoende wordt aangemaakt. Hierdoor worden bewegingen traag of trillerig. Naast problemen in het bewegend functioneren komen veel andere stoornissen voor, bijvoorbeeld vermoeidheid, slapeloosheid en/ of concentratieproblemen. Wij zijn lid van ParkinsonNet, wat betekent dat we goed op de hoogte zijn van de gevolgen en behandelmogelijkheden bij Parkinson. 

Behandeling is individueel (vaak bij u thuis) of in groepsverband. Vanaf 2015 is er een groep in Gorredijk.
                                                                                        

CVA

Een Cerebro Vasculair Accident (CVA) of beroerte met eventueel een halfzijdige verlamming, kan  forse functieproblemen opleveren. Onze behandeling bestaat uit het samen met u en uw (zorg)omgeving tot een optimaal zelfredzaamheid proberen te komen. De behandeling vindt meestal bij de cliënt thuis plaats.
 
Om een zo optimale fysiotherapeutische zorg te realiseren in het traject van ziekenhuis naar huis, is in 2005 het CVA-netwerk fysiotherapie opgericht in het verzorgingsgebied van ziekenhuis Nij Smellinghe. Dit is een samenwerking tussen fysiotherapeuten van het ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum en een aantal particuliere praktijken. 
 

MS

Multiple Sclerose is een degeneratieve aandoening van het zenuwstelsel en is in meer of mindere mate progressief. Leren omgaan met de aandoening en optimaliseren van het functioneren is meestal de doelstelling van de behandeling. 
 

Dementie

Dementie is een steeds vaker voorkomende aandoening. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, de meest voorkomende vormen zijn Alzheimer en vasculaire dementie. Symptomen zijn geheugenverlies, moeite met uitvoeren van aangeleerde vaardigheden en gedragsverandering. Het is inmiddels bewezen dat bewegen het proces van degeneratie van de hersenen kan vertragen. Inzet van de behandeling is hier met name op gericht. Hiernaast adviseren en begeleiden we u en uw directe (zorg)omgeving. Het doel is zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We werken hierbij ook samen met TinZ, het netwerk dementie Friesland.
Zie ook: www.tinz.nl
 

NAH

Niet aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld ten gevolge van een tumor kan problemen opleveren in het bewegend functioneren. Doelstelling van de behandeling zal optimaliseren of herstel van zelfredzaamheid en functioneren zijn.

 

 


Loading...