Menu

Nieuws

Valtraining september 2017

Woensdag 27 september start er weer een balanstraining bij de Loefbiter. 

Erkende training
De balanstraining van De Loefbiter is een door het RIVM erkend valpreventie-programma. De Loefbiter heeft deze training al negen keer uitgevoerd met in totaal 42 deelnemers. Alle deelnemers verbeterden na 12 weken training hun score op balans, stabiliteit, beenkracht en valrisico.
 
Uitvoering training
Geriatriefysiotherapeute Hieke van der Veen voert de training uit, zij heeft daarvoor een speciale scholing gevolgd. Dit gebeurt in samenwerking met Janet Beekman, student HBO Bachelor Fysiotherapie, die haar eindscriptie schrijft over effecten van de balans-training op valangst bij ouderen.
 
Interesse in deelname?
Meld u dan aan bij Hieke van der Veen van Fysiotherapie De Loefbiter in Gorredijk,
telefoon (06) 288 626 81
 Doel balanstraining
Het doel is voorkomen of verminderen van valongevallen. Dat gebeurt via bewustwording van risicofactoren van vallen, door verbetering van balans en mobiliteit, door toename van zelfver-trouwen, afname van valangst en ontspanning.
 
Wie kan hieraan deelnemen?  
Iedereen die zich onzeker voelt tijdens het lopen, bang is om te vallen en/of al vaker is gevallen.
Een basiseis voor deelname is dat u zelfstandig kunt lopen op een vlakke ondergrond (met of zonder hulpmiddel) en minimaal 1 minuut zonder steun kunt staan.
 
Twijfelt u of deelname wel verstandig is, omdat u bijvoorbeeld niet te veel mag inspannen, neem dan vooraf contact op met uw huisarts.

Wanneer?
We draaien de balanstraining elk voor- en najaar, mits er voldoende deelnemers zijn. Dit najaar start de training op woensdag 27 september.        
We geven de cursus elke woensdag in 12 aansluitende weken. De eerste 3 bijeenkomsten duurt het programma
1,5 uur. De volgende keren duurt het 1 uur. We beginnen om 10.30 uur.
 
Minimum aantal deelnemers:
Er moeten minimaal 6 deelnemers zijn om de cursus door te laten gaan. Bij meer dan 12 aanmeldingen hanteren  we een wachtlijst.
U krijgt na aanmelding  bericht van ons.
 
Kosten:
De training kost €10 per keer (totale kosten zijn €120). U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding voor deelname aan de training. Hiervoor heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De mate van vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Het is een vast programma, dus u kan niet voor een gedeelte inschrijven.
 
Na aanmelding krijgt u van ons aanvullende informatie.
 

 
 

Loading...