Menu

Algemene info

Op deze pagina willen wij u informeren over onze algemene werkwijze en huisregels.
 

Verwijzing/Directe toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Bij een aanhuis-behandeling, geriatriebehandeling of chronische behandeling (behandeling uit de basisverzekering) is er altijd een verwijzing nodig. Deze kunt u aanvragen bij uw behandelend arts of huisarts. Mocht het nodig zijn dan regelen wij dit ook graag voor u. 

Indien er voor een behandeling meer informatie nodig is, overleggen we met de verwijzer. U wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht en er wordt om uw toestemming gevraagd. 


Verloop van de behandeling

Beëindiging van de behandeling kan op uw verzoek te allen tijde geschieden. Indien de behandeling niet geschikt en/of toereikend is, denken wij graag met u mee over oplossingen voor uw probleem. Mogelijk kunnen wij u verwijzen naar een collega of terugverwijzen naar de huisarts of specialist. Dit gebeurt altijd in overleg. Bij de afsluiting van de behandeling wordt verslag uitgebracht aan de verwijzer (tenzij u hiertegen bezwaar heeft in geval van DTF).

 

Afspraken maken

Afspraken worden in onderling overleg gemaakt. De Loefbiter werkt uitsluitend op afspraak en hanteert geen wachtlijst. Als wij een afspraak willen wijzigen zullen wij dit tijdig melden en een nieuwe afspraak maken. Als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen dient u dit minimaal 24 uur van tevoren melden, anders zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht.
 

Werkwijze en doel eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken en onderzocht. Waarna er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen. Wij geven u zonodig advies en voorlichting. Tevens wordt de behandeling indien nodig afgestemd met andere zorgverleners en uw mantelzorger.


Wy fine it belangrik dat jo noflik yn jo eigen fertroude omjouwing libje kinne. Mei oefeningen kinne wy jo helpe om sa lang mogelik selsstannich yn jo eigen hûs wenje te kinnen.

Wy wurkje neffens de folgjende prinsipes:

Tegearre mei jo wurkje oan it sa selsstannich mogelik wenje te kinnen yn jo eigen hûs. Wy hâlde goed yn ’e gaten dat jo net tefolle fan josels freegje, mar tagelyk soargje wy derfoar dat jo de grinzen wol kinnen leare.

Wy behelje graach jo direkte soarchomjouwing (thússoarch, partner, bern,….) by de behanneling sadat ek oaren jo stypje kinne by it dwaan fan de oefeningen.Wy komme as it nedich is by jo thús te oefenjen.
 

 

 


Loading...